Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Widok zawartości stron

-  do budynku urzędu pracy prowadzi podjazd, ułatwiający przemieszczanie się osobom
   niepełnosprawnym, które posiadają choroby narządu ruchu i wzroku, poruszającym się na
   wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika
 
-  by ułatwić kontakt osoby niepełnosprawnej z pracownikiem urzędu pracy odpowiedzialnym
   za załatwienie  danej sprawy, należy zgłosić taką potrzebę pracownikom sali na parterze
 
-  urząd pracy zatrudnia pracownika z umiejętnością posługiwania się językiem migowym  -
   Pani Anna Choińska pok. 108a tel. 86 215-80-23
 
-  Pani Małgorzata Bandach pok.103 tel. 86  215-80-37 jest członkiem zespołu
   koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i do niej można
   zgłaszać problemy dotyczące aktywizacji tej grupy osób niepełnosprawnych
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę