Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 01.11.2023r. rozpoczyna realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi  pt. „ Wieś aktywna " finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRiPS. Na realizację programu została przyznana kwota 434 605,00 zł. Wsparciem w ramach...

2023r. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców , wtym objętych ochrona międzynarodową PomagamyII

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że rozpoczyna realizację programu „Gotowi na zatrudnienie 2020", finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS. Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Gotowi na zatrudnienie 2020" w powiecie łomżyńskim została...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę