Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że rozpoczyna realizację programu „Gotowi na zatrudnienie 2020", finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS. Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Gotowi na zatrudnienie 2020" w powiecie łomżyńskim została...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę