Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że rozpoczyna realizację programu „Gotowi na zatrudnienie 2020", finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS. Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Gotowi na zatrudnienie 2020" w powiecie łomżyńskim została...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę