Książka kontaktów - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Nagłówek

Książka kontaktów

Dyrekcja

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
p. o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak elzbieta.olejniczak@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 50 201

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik Działu Katarzyna Wiktorska katarzyna.wiktorska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 20 211
Z-ca Kierownika Sylwia Chojnowska sylwia.chojnowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 47 210a
Dotacje i refundacje,
dysponowanie środkami PFRON
Beata Ekstowicz beata.ekstowicz@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 27 212a
Doradcy   klienta Sylwia WIktorzak sylwia.wiktorzak@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 37 108
Sylwia Gacka-Chorążak sylwia.gacka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 64
Dorota Komorowska dorota.komorowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 58
Katarzyna Rogińska-Święcka katarzyna.swiecka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 36 103a
Karolina Serafin karolina.serafin@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 14 103
Zwolnienia grupowe, EURES,
oferty pracy
Małgorzata Kucharska ofertypracy@lomza.praca.gov.pl; 86 215 80 15 106
Refundacje
PI i RP
Barbara Kokoszko barbara.kokoszko@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 39 209
Bożena Brzeczko bozena.brzeczko@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 39
Roboty publiczne Sylwia Kulikowska   86 215 80 28 212
Szkolenia Anna Choińska anna.choinska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 23 212
Staże,
organizacja prac społecznie użytecznych PSU,
bon na zasiedlenie
Natalia Wądołowska natalia.wadolowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 48 210
Zatrudnianie cudzoziemców Jolanta Sobczyńska jolanta.sobczynska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 17 106
Anetta Sokołowska anetta.sokolowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 17

Dział Organizacji i Kontroli

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Kierownik Działu Dorota Domańska dorota.domanska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 24 307a
Z-ca Kierownika Adam Duda adam.duda@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 16 303
Archiwum zakładowe Anna Olszewska anna.olszewska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 61 312
Zespół ds. kontroli aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Mariusz Aleksandrowicz mariusz.aleksandrowicz@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 41 208
Daniel Włodkowski daniel.wlodkowski@lomza.praca.gov.pl
Obsługa informatyczna Hubert Bieniek hubert.bieniek@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 42 307
Sprawy administracyjne Beata Wysk beata.wysk@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 45 305
Statystyka, analizy, sprawy organizacyjne Tomasz Szewczyk tomasz.szewczyk@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 44 305
Inspektor Ochrony Danych Aleksandra Waśkiewicz iod@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 16 303
Obsługa sekretariatu Julia Kostecka sekretariat@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 50 203
Obsługa centrali telefonicznej Beata Walczuk   86 215 80 10 312

Dział Ewidencji i Świadczeń

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko e-mail Telefon Nr
pokoju
Kierownik Działu, Stanowisko ds. Odwołań i Obsługi Prawnej Halina Sowa halina.sowa@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 18 104
Rejestracja Maria Chmura maria.chmura@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 60 sala parter
Lidia Przybylska lidia.przybylska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 62 sala parter
Obsługa bezrobotnych Olga Grzymała olga.grzymala@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 12 sala parter
Łukasz Miliszewski lukasz.miliszewski@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 13 sala parter
Marzena Wojciechowska marzena.wojciechowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 63 sala parter
Listy zasiłkowe, zgłoszenia do ZUS Bożena Szerszeń bozena.szerszen@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 26 302

Dział Finansowo-Księgowy

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Główny Księgowy
Kierownik Działu
Monika Frankowska monika.frankowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 40 308
Księgowość Funduszu Pracy Dorota Zwierciadłowska dorota.zwierciadlowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 49 301
Kinga Domitrz kinga.domitrz@lomza.praca.gov.pl
Księgowość Budżetowa Anna Laskowska anna.laskowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 46 304

Referat Projektów i Programów

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Programy krajowe i EFS Katarzyna Rogalewska-Tyl katarzyna.rogalewska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 32 309
Ewelina Trzcinka ewelina.trzcinka@lomza.praca.gov.pl
Dorota Stanisławska dorota.stanislawska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 30 310
Aneta Gałązka aneta.galazka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 31 310a
Wioletta Ciuchnicka wioletta.ciuchnicka@lomza.praca.gov.pl

Samodzielne stanowiska

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Stanowisko ds. Kadr Aneta Klimczuk kadry@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 29   311

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę