Książka kontaktów - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Nagłówek

Książka kontaktów

Dyrekcja

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Dyrektor PUP Mieczysław Bieniek mieczyslaw.bieniek@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 50 203
Z-ca Dyrektora PUP Elżbieta Olejniczak-Bazydło elzbieta.olejniczak@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 35 201

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Maria Gwardys maria.gwardys@pup.lomza.pl 86 215 80 20 105
Z-ca Kierownika Sylwia Chojnowska sylwia.chojnowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 47 210a
Dotacje i refundacje,
dysponowanie środkami PFRON
Barbara Boryszewska barbara.boryszewska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 27 212a
Doradcy   klienta Anna Poreda anna.poreda@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 19 108
Sylwia Wiktorzak sylwia.wiktorzak@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 19
Karolina Serafin   86 215 80 14
Sylwia Gacka-Chorążak sylwia.gacka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 64
Dorota Komorowska dorota.komorowska@pup.lomza.pl 86 215 80 58
Katarzyna Rogińska-Święcka katarzyna.swiecka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 36 103a
Bożena Brzeczko bozena.brzeczko@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 38 107
Katarzyna Wiktorska katarzyna.wiktorska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 37 103
Zwolnienia grupowe, EURES,
oferty pracy
Małgorzata Kucharska ofertypracy@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 15 101
Zwolnienia grupowe, EURES,
oferty pracy
Katarzyna Rogalewska-Tyl eures@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 15 102
Refundacje
PI i RP
Barbara Kokoszko barbara.kokoszko@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 39 309
Sylwia Kulikowska   86 215 80 39
Roboty publiczne Andrzej Skrodzki andrzej.skrodzki@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 28 212
Małgorzata Jastrzębska   86 215 80 28
Szkolenia Anna Choińska anna.choinska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 23 108a
Ewelina Trzcinka ewelina.trzcinka@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 23
Staże Beata Ekstowicz beata.ekstowicz@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 48 210
Natalia Wądołowska natalia.wadolowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 48
Zatrudnianie cudzoziemców Jolanta Sobczyńska jolanta.sobczynska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 17 106
Anetta Sokołowska anetta.sokolowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 17

Dział Organizacji i Kontroli

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Kierownik Działu Dorota Domańska dorota.domanska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 24 307a
Z-ca Kierownika Adam Duda adam.duda@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 16 303
Archiwum zakładowe Anna Olszewska anna.olszewska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 61 312
Zespół ds. kontroli aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Mariusz Aleksandrowicz mariusz.aleksandrowicz@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 41 208
Daniel Włodkowski daniel.wlodkowski@lomza.praca.gov.pl
Obsługa informatyczna Grażyna Krzyżkowiak grazyna.krzyzkowiak@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 42 307
Hubert Bieniek hubert.bieniek@lomza.praca.gov.pl
Sprawy administracyjne Beata Wysk beata.wysk@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 45 305
Jerzy Kozłowski jerzy.kozlowski@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 43 306
Statystyka, analizy, sprawy organizacyjne Tomasz Szewczyk tomasz.szewczyk@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 44 305
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
organizacja prac społecznie użytecznych PSU
Małgorzata Jastrzębska sekretariat@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 50 203
Obsługa centrali telefonicznej Beata Walczuk   86 215 80 10 312

Dział Ewidencji i Świadczeń

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko e-mail Telefon Nr
pokoju
Kierownik Działu Halina Sowa halina.sowa@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 18 104
Z-ca Kierownika Ewelina Wszeborowska ewelina.wszeborowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 32 sala parter
Rejestracja Maria Chmura maria.chmura@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 60 sala parter
Lidia Przybylska lidia.przybylska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 62 sala parter
Obsługa bezrobotnych Mirosława Łada miroslawa.lada@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 12 sala parter
Łukasz Miliszewski lukasz.miliszewski@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 13 sala parter
Marzena Wojciechowska marzena.wojciechowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 63 sala parter
Listy zasiłkowe, zgłoszenia do ZUS Bożena Szerszeń bozena.szerszen@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 26 302
Halina Wądołowska halina.wadolowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 26 302

Dział Finansowo-Księgowy

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Główny Księgowy
Kierownik Działu
Monika Frankowska monika.frankowska@lomza.praca.gov.pl 86 216 28 40 308
Księgowość Funduszu Pracy Bożenna Liniewska bozenna.liniewska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 49 301
Kinga Domitrz kinga.domitrz@lomza.praca.gov.pl
Księgowość Budżetowa Halina Dardzińska halina.dardzinska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 46 304
Dorota Zwierciadłowska dorota.zwierciadlowska@lomza.praca.gov.pl

Referat Projektów i Programów

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Kierownik Referatu Danuta Choromańska danuta.choromanska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 30 310
Programy krajowe i EFS Aneta Gałązka aneta.galazka@lomza.praca.gov.pl

86 215 80 31

310a
Wioletta Ciuchnicka wioletta.chiuchnicka@lomza.praca.gov.pl
Dorota Stanisławska dorota.stanislawska@lomza.praca.gov.pl

Samodzielne stanowiska

Rodzaj świadczonych usług Imię i nazwisko E-mail Telefon Nr
pokoju
Stanowisko ds. Kadr Aneta Klimczuk kadry@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 29   311
Stanowisko ds. Odwołań i Obsługi Prawnej Grażyna Lewandowska grazyna.lewandowska@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 22 211
IOD Agnieszka Karasiewicz agnieszka.karasiewicz@lomza.praca.gov.pl 86 215 80 22 211

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę