Projekty EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Nagłówek

Projekty EFS

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)

Projekt skierowany j est do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie...

Dziś bierni - jutro aktywni (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2018 roku realizuje projekt „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)" w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ...

Projekt partnerski "Dojrzałość w cenie" - Realizacja w PUP w Łomży 2017 - 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął realizację projektu „Dojrzałość w cenie" realizowanego w partnerstwie z PUP w Kolnie (lider projektu) i PUP w Zambrowie  w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę