Programy z FP - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Nagłówek

Programy z FP

Program aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi ,,Gotowi na zatrudnienie"

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 29.05.2019 r. rozpoczyna realizację programu „Gotowi na zatrudnienie", finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS. Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Gotowi na zatrudnienie" w powiecie łomżyńskim ...

2019 r. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związany z tworzeniem zielonych miejsc pracy,,Zielono Mi"

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 25.03.2019 r. rozpoczął realizację programu „Zielono Mi" finansowanego z rezerwy FP pozostającej w dyspozycji MRPiPS. Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy „Zielono Mi" w powiecie łomżyńskim została przyznana...

2019 r. Program staży w placówkach ARiMR

Informujemy, iż w dniu 22.03.2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał PUP w Łomży środki z rezerwy FP w wysokości 63 500,00 zł   na realizację programu aktywizacji zawodowej  długotrwale bezrobotnych „Staż w ARiMR 2019".   Zgodnie z założeniami programu, uczestnikami są osoby długotrwale...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę