Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Projekt ,,Kompleksowo - Zawodowo” realizowany w ramach PFEdP 2021-2027, Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działania 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie współfinasowany ze środków EFS Plus

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę